Bild på solnedgång

Välkommen!

Värnamo KBT arbetar med hälsofrämjande insatser och riktar sig till privatpersoner, företag, kommuner, landsting och stat.

Företaget erbjuder handledning och utbildningsinsatser. Sedan starten 2006 har uppdragsgivarna bland annat utgjorts av universitet, privata utbildnings- och vårdföretag, primärvårdsenheter, landsting, behandlingshem och enheter inom socialtjänsten samt kommunala boenden.

Värnamo KBT erbjuder även samtalsterapi. Metodinriktningen är Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Mottagningen är belägen i centrala Värnamo.

Sedan februari 2024 inleder Värnamo KBT samarbete med Fredrik Ståhlfors, leg läkare och specialist i psykiatri.
Du kan läsa mer om Fredrik Ståhlfors här.

Kontakt

Värnamo KBT-mottagning
Herrgården
331 23 Värnamo

0708 – 86 63 80

Bild på böcker

Utbildning

Värnamo KBT erbjuder färdiga utbildningskoncept, skräddarsydda föreläsningar samt workshops anpassade efter kundens behov och önskemål.

Läs mer om utbildning här.

Bild på blåa pilar

Handledning

Värnamo KBT erbjuder handledning för personalgrupper, kliniskt verksamma psykologer, PTP-psykologer, socionomer, etc.

Läs mer om handledning här.

Bild på staplade stenar

Psykoterapi

Värnamo KBT erbjuder individuell psykoterapi. Metodinriktningen är Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Läs mer om psykoterapi här.